MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

HOTARAREA NR 17 / 2017

Hotararea nr. 17/ 2017 privind aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Baita, asociatiilor sportive, activitatii culturale si a cultelor religioase recunoscute, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Baita Descarca aici H 17/2017

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Hotărâri ale Consiliului Local Băița 2019

Hotararea nr.1/2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 1

Hotararea nr. 2/2019 pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 2

Hotararea nr. 3/2019  privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 3

Hotararea nr. 4/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Baita, pentru semestrul al II-lea al anului 2018, precum si sabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Descarca aici Hcl 4

Hotararea nr. 5/2019 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce se va executa de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Descarca aici Hcl 5

Hotararea nr. 6/2019 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Baita aferent anului 2018/2019 Descarca aici hcl 6

Hotararea nr. 7/2019 privind reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 7

Hotararea nr. 8/2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020 la nivelul comunei Baita, judetul Hunedoara Descarca aici hcl 8

Hotararea nr. 10/2019 privind revocarea hotararii nr. 2/2019 a Consiliului Local Baita pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 10

Hotararea nr. 11/2019 privind revocarea hotararii nr.3/2019 a consiliului Local Baita pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 11

Hotararea nr. 12/2019 privind revocarea hotararii nr.7/2019 a Consiliului Local Baita pentru reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 12

Hotararea nr. 13/2019 privind revocarea hotararii nr. 9/2019 a Consiliului Local Baita pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor individuale ale secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 13 

Hotararea nr. 14/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiei Elena si Gheorghe Avram, care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 14

Hotararea nr.15/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 15

Hotararea nr. 16/2019 privind transformarea a unei functii contractuale vacante din aparatul de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 16

Hotararea nr. 17/2019 privind aprobarea criteriilor de selectie si a procedurilor pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 17

Hotararea nr. 18/2019 privind indexarea impozitelor, taxelor locale si amenzilor pe anul 2020 Descarca aici hcl 18

Hotararea nr. 19/2019 pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor profesionale indivduale a secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 19

Hotararea nr. 20/2019 predarea catre Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala de sport scoara-proiect pilot, in satul Baita, comuna Baita judetul Hunedoara” Descarca aici hcl 20

Hotararea nr. 21/2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 21

Hotararea nr. 22/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Camin Cultural in satul Barbura, comuna Baita, judetul Hunedoara”  Descarca aici hcl 22

Hotararea nr. 23/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 23

Hotararea nr. 24/2019 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantari nerambursabile, Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor Descarca aici hcl 24

Hotarea nr. 25/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Baita, jud. Hunedoara” Descarca aici hcl 25

Hotararea nr. 26/2019 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Baita pe 2018 Descarca aici hcl 26

Hotararea nr. 27/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 27

Hotararea nr. 28/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 28

Hotararea nr. 29/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 29

Hotararea nr. 30/2019 prvind transformarea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 30

Hotararea nr. 31/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiior care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 31

Hotararea nr. 32/2019 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Baita Descarca aici hcl 32

Hotararea nr. 33/2019 privind aprobarea incadrarii populatiei satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubrizare Descarca aici hcl 33

Hotararea nr. 34/2019 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 Descarca aici hcl 34

Hotararea nr. 35/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 35 

Hotararea nr. 36/2019 privind revocarea hotararii nr. 30/2019 a Consiliului local pentru transformarea functiei publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 36

Hotararea nr. 37/2019 privind acordarea dipomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 37

Hotararea nr. 38/ 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 38