MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

Dispozitii primar an 2020

DISPOZITIA NR.1-2020

DISPOZITIA NR.2-2020

DISPOZITIA NR.3-2020

DISPOZITIA NR.4-2020

DISPOZITIA NR.5-2020

DISPOZITIA NR.6-2020

DISPOZITIA NR.7-2020

DISPOZITIA NR.8-2020

DISPOZITIA NR.9-2020

DISPOZITIA NR.10-2020

DISPOZITIA NR.11-2020

DISPOZITIA NR.12-2020

DISPOZITIA NR.13-2020

DISPOZITIA NR.14-2020

DISPOZITIA NR.15-2020

DISPOZITIA NR.16-2020

DISPOZITIA NR.17-2020

DISPOZITIA NR.18-2020

DISPOZITIA NR.19-2020

DISPOZITIA NR.20-2020

DISPOZITIA NR.21-2020

DISPOZITIA NR.22-2020

DISPOZITIA NR.23-2020

DISPOZITIA NR.24-2020

DISPOZITIA NR.25-2020

DISPOZITIA NR.26-2020

DISPOZITIA NR.27-2020

DISPOZITIA NR.28-2020

DISPOZITIA NR.29-2020

DISPOZITIA NR.30-2020

DISPOZITIA NR.31-2020

DISPOZITIA NR.32-2020

DISPOZITIA NR.33-2020

DISPOZITIA NR.34-2020

DISPOZITIA NR.35-2020

DISPOZITIA NR.36-2020

DISPOZITIA NR.37-2020

DISPOZITIA NR.38-2020

DISPOZITIA NR.39-2020

DISPOZITIA NR.40-2020

DISPOZITIA NR.41-2020

DISPOZITIA NR.42-2020

DISPOZITIA NR.43-2020

DISPOZITIA NR.44-2020

DISPOZITIA NR.45-2020

DISPOZITIA NR.46-2020

DISPOZITIA NR.47-2020

DISPOZITIA NR.48-2020

DISPOZITIA NR.49-2020

DISPOZITIA NR.50-2020

DISPOZITIA NR.51-2020

DISPOZITIA NR.52-2020

DISPOZITIA NR.53-2020

DISPOZITIA NR.54-2020

DISPOZITIA NR.55-2020

DISPOZITIA NR.56-2020

DISPOZITIA NR.57-2020

DISPOZITIA NR.58-2020

DISPOZITIA NR.59-2020

DISPOZITIA NR.60-2020

DISPOZITIA NR.61-2020

DISPOZITIA NR.62-2020

DISPOZITIA NR.63-2020

DISPOZITIA NR.64-2020

DISPOZITIA NR.65-2020

DISPOZITIA NR.66-2020

DISPOZITIA NR.67-2020

DISPOZITIA NR.68-2020

DISPOZITIA NR.69-2020

DISPOZITIA NR.70-2020

DISPOZITIA NR.71-2020

DISPOZITIA NR.72-2020

DISPOZITIA NR.73-2020

DISPOZITIA NR.74-2020

DISPOZITIA NR.75-2020

DISPOZITIA NR.76-2020

DISPOZITIA NR.77-2020

DISPOZITIA NR.78-2020

DISPOZITIA NR.79-2020

DISPOZITIA NR.80-2020

DISPOZITIA NR.81-2020

DISPOZITIA NR.82-2020

DISPOZITIA NR.83-2020

DISPOZITIA NR.84-2020

DISPOZITIA NR.85-2020

DISPOZITIA NR.86-2020

DISPOZITIA NR.87-2020

DISPOZITIA NR.88-2020

DISPOZITIA NR.89-2020

DISPOZITIA NR.90-2020

DISPOZITIA NR.91-2020

DISPOZITIA NR.92-2020

DISPOZITIA NR.93-2020

DISPOZITIA NR.94-2020

DISPOZITIA NR.95-2020

DISPOZITIA NR.96-2020

DISPOZITIA NR.97-2020

DISPOZITIA NR.98-2020

DISPOZITIA NR.99-2020

DISPOZITIA NR.100-2020

DISPOZITIA NR.101-2020

DISPOZITIA NR.102-2020

DISPOZITIA NR.103-2020

DISPOZITIA NR.104-2020

DISPOZITIA NR.105-2020

DISPOZITIA NR.106-2020

DISPOZITIA NR.107-2020

DISPOZITIA NR.108-2020

DISPOZITIA NR.109-2020

DISPOZITIA NR.110-2020

DISPOZITIA NR.111-2020

DISPOZITIA NR.112-2020

 

 

Hotarari ale Consiliului Local al Comunei Baita 2020

Hotararea nr.1

Hotararea nr. 2

Hotararea nr. 3

Hotararea nr. 4

Hotararea nr. 5

Hotararea nr. 6

Hotararea nr. 7

Hotararea nr. 8

Hotararea nr.9

HCL NR.10-2020

HCL NR.11-2020

HCL NR.12-2020

HCL NR.13-2020

HCL NR.14-2020

HCL NR.15-2020

HCL NR.16-2020

HCL NR.17-2020

HCL NR.18-2020

HCL NR.19-2020

HCL NR.20-2020

HCL NR.21-2020

HCL NR.22-2020

HCL NR.23-2020

HCL NR.24-2020

HCL NR.25-2020

HCL NR.26-2020

HCL NR.27-2020

HCL NR.28-2020

HCL NR.29-2020

HCL NR.30-2020

HCL NR.31-2020

HCL NR.32-2020

 

 

Hotărâri ale Consiliului Local Băița 2019

Hotararea nr.1/2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 1

Hotararea nr. 2/2019 pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 2

Hotararea nr. 3/2019  privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 3

Hotararea nr. 4/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Baita, pentru semestrul al II-lea al anului 2018, precum si sabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Descarca aici Hcl 4

Hotararea nr. 5/2019 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce se va executa de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Descarca aici Hcl 5

Hotararea nr. 6/2019 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Baita aferent anului 2018/2019 Descarca aici hcl 6

Hotararea nr. 7/2019 privind reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 7

Hotararea nr. 8/2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020 la nivelul comunei Baita, judetul Hunedoara Descarca aici hcl 8

Hotararea nr. 10/2019 privind revocarea hotararii nr. 2/2019 a Consiliului Local Baita pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 10

Hotararea nr. 11/2019 privind revocarea hotararii nr.3/2019 a consiliului Local Baita pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 11

Hotararea nr. 12/2019 privind revocarea hotararii nr.7/2019 a Consiliului Local Baita pentru reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 12

Hotararea nr. 13/2019 privind revocarea hotararii nr. 9/2019 a Consiliului Local Baita pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor individuale ale secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 13 

Hotararea nr. 14/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiei Elena si Gheorghe Avram, care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 14

Hotararea nr.15/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 15

Hotararea nr. 16/2019 privind transformarea a unei functii contractuale vacante din aparatul de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 16

Hotararea nr. 17/2019 privind aprobarea criteriilor de selectie si a procedurilor pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 17

Hotararea nr. 18/2019 privind indexarea impozitelor, taxelor locale si amenzilor pe anul 2020 Descarca aici hcl 18

Hotararea nr. 19/2019 pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor profesionale indivduale a secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 19

Hotararea nr. 20/2019 predarea catre Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala de sport scoara-proiect pilot, in satul Baita, comuna Baita judetul Hunedoara” Descarca aici hcl 20

Hotararea nr. 21/2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 21

Hotararea nr. 22/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Camin Cultural in satul Barbura, comuna Baita, judetul Hunedoara”  Descarca aici hcl 22

Hotararea nr. 23/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 23

Hotararea nr. 24/2019 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantari nerambursabile, Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor Descarca aici hcl 24

Hotarea nr. 25/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Baita, jud. Hunedoara” Descarca aici hcl 25

Hotararea nr. 26/2019 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Baita pe 2018 Descarca aici hcl 26

Hotararea nr. 27/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 27

Hotararea nr. 28/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 28

Hotararea nr. 29/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 29

Hotararea nr. 30/2019 prvind transformarea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 30

Hotararea nr. 31/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiior care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 31

Hotararea nr. 32/2019 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Baita Descarca aici hcl 32

Hotararea nr. 33/2019 privind aprobarea incadrarii populatiei satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubrizare Descarca aici hcl 33

Hotararea nr. 34/2019 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 Descarca aici hcl 34

Hotararea nr. 35/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 35 

Hotararea nr. 36/2019 privind revocarea hotararii nr. 30/2019 a Consiliului local pentru transformarea functiei publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 36

Hotararea nr. 37/2019 privind acordarea dipomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 37

Hotararea nr. 38/ 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 38

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

IMPORTANT: Formularul digital de intrare în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMUNICAT

Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană și reglementat astăzi de Guvernul României.

Ce este formularul digital de intrare în România?
Formularul este un document pe care sunt prezentate țările și zonele în care o persoană a călătorit, înainte de a intra în România.
Formularul este necesar pentru protejarea sănătății noastre și a celor din jurul nostru, pentru că eficientizează anchetele epidemiologice și măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Ce informații conține formularul digital de intrare în România?
• Numele și prenumele, datele de identificare și de contact;
• Țara, regiunea și localitatea de unde călătorește spre România, inclusiv cele tranzitate;
• Localitatea și adresa de destinație în România;
• Mijlocul de transport cu care călătorește spre România;
• Data intrării în România;
• Datele minorilor însoțitori, dacă este cazul.

Cine trebuie să completeze formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.
Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.
Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Când trebuie să completez formularul?
Formularul se completează individual cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator.

Cum se verifică formularul?
La verificarea cărții de identitate/pașaportului în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.
Acesta nu trebuie tipărit.

 • Cine are acces la datele personale completate în formular?
 • Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
 • Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.
 • STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în țară.

Întrebări și răspunsuri referitoare la Formularul digital de intrare în România (PLF)

Cine completează Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.
Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Când completez formularul?
Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator și nu trebuie tipărit.

Ce se întâmplă cu cetățenii care vor veni fără plf?
Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Cine verifică plf-ul în punctele de frontieră?
La intrarea în țară, după verificarea cărții de identitate/pașaportului, în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.

Dacă sunt persoane din aceeași familie care călătoresc împreună, completează toți formularul?
În cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei.

Minorii completează formularul?
Pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentatului legal.

Ce date introduc în formular?
CNP și celelalte date de călătorie pentru cetățenii care călătoresc cu carte de identitate românească.
Datele din pașaport sau din cartea de identitate, pentru persoanele care nu călătoresc în baza cărții de identitate românești.
Informațiile referitoare la mijloacele de transport sunt cele de pe biletele de călătorie.

Trebuie să introduc toate țările prin care am trecut?
În formular se introduc datele despre țara în care am călătorit, dar și cele ale țărilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intră sub incidența prevederile Codului Penal și se pedepsește conform legii.

Dacă am greșit, pot edita formularul?
Odată salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Dacă doriți să actualizați informațiile din formular, puteți să îl completați încă o dată și să salvați.
Toate formularele pe care le-ați completat la intrarea în țara noastră pot fi vizualizate în meniul „Listă formulare” din aplicație.

Ce se întâmplă cu formularele după completare?
Formularul ajută personalul medical să realizeze anchetele epidemiologice și să asigure măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Unde se stochează datele din formular?
Toate formularele se stochează în infrastructura de comunicații a statului român. Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.

Cine are acces la datele personale completate în formular?
Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în România.

Dacă nu am adresă de e-mail cum completez formularul?
Persoanele care nu dețin o adresă de e-mail se pot adresa aparținătorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.

Contact:
Biroul de presă al Guvernului presa@gov.ro
Telefon: +40741252555
Website: http://www.gov.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/guv.ro

formularul_digital

formularul_digital

Declarații de avere și de interese

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Băița

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Băița pentru anul 2020

 1. Avram Lenuța Crenguța  DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 2. Avram Iancu Gheorghe    DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 3. Bocan Marius Ioan  DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 4. David C.tin Dragomir  DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 5. Drăguș Ana Teodora  DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 6. Iacob Daniel  DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 7. Iovan Ioan  
 8. Iuga Eugen DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 9. Moga Cornel  DECLARATIE AVERE  DECLARATIE INTERESE
 10. Radu Florin Nicolae DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 11. Stahie Petru  DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 12. Șteolna Petru DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 13. Stoia Marius Nicolae  DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Băița

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Băița pentru anul 2020:

 1. Clej Olga (secretarul comunei) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 2. Udrea Eugenia (inspector) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 3. Ungur Cornelia (consilier) DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 4. Diniș Gheorghe (consilier) DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 5. Oprișa Manuela (consilier) DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 6. Iacob Maria (referent)DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 7. Bulz Mioara (referent) DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 8. Briciu Cristina Georgeta (consilier) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 9. Nicșa Nicolae (consilier juridic) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 10. Rovinar Alexandru Ioan (consilier) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

IMPORTANT: Formularul digital de intrare în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMUNICAT

Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană și reglementat astăzi de Guvernul României.

Ce este formularul digital de intrare în România?
Formularul este un document pe care sunt prezentate țările și zonele în care o persoană a călătorit, înainte de a intra în România.
Formularul este necesar pentru protejarea sănătății noastre și a celor din jurul nostru, pentru că eficientizează anchetele epidemiologice și măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Ce informații conține formularul digital de intrare în România?
• Numele și prenumele, datele de identificare și de contact;
• Țara, regiunea și localitatea de unde călătorește spre România, inclusiv cele tranzitate;
• Localitatea și adresa de destinație în România;
• Mijlocul de transport cu care călătorește spre România;
• Data intrării în România;
• Datele minorilor însoțitori, dacă este cazul.

Cine trebuie să completeze formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.
Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.
Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Când trebuie să completez formularul?
Formularul se completează individual cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator.

Cum se verifică formularul?
La verificarea cărții de identitate/pașaportului în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.
Acesta nu trebuie tipărit.

 • Cine are acces la datele personale completate în formular?
 • Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
 • Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.
 • STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în țară.

Întrebări și răspunsuri referitoare la Formularul digital de intrare în România (PLF)

Cine completează Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.
Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Când completez formularul?
Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator și nu trebuie tipărit.

Ce se întâmplă cu cetățenii care vor veni fără plf?
Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Cine verifică plf-ul în punctele de frontieră?
La intrarea în țară, după verificarea cărții de identitate/pașaportului, în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.

Dacă sunt persoane din aceeași familie care călătoresc împreună, completează toți formularul?
În cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei.

Minorii completează formularul?
Pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentatului legal.

Ce date introduc în formular?
CNP și celelalte date de călătorie pentru cetățenii care călătoresc cu carte de identitate românească.
Datele din pașaport sau din cartea de identitate, pentru persoanele care nu călătoresc în baza cărții de identitate românești.
Informațiile referitoare la mijloacele de transport sunt cele de pe biletele de călătorie.

Trebuie să introduc toate țările prin care am trecut?
În formular se introduc datele despre țara în care am călătorit, dar și cele ale țărilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intră sub incidența prevederile Codului Penal și se pedepsește conform legii.

Dacă am greșit, pot edita formularul?
Odată salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Dacă doriți să actualizați informațiile din formular, puteți să îl completați încă o dată și să salvați.
Toate formularele pe care le-ați completat la intrarea în țara noastră pot fi vizualizate în meniul „Listă formulare” din aplicație.

Ce se întâmplă cu formularele după completare?
Formularul ajută personalul medical să realizeze anchetele epidemiologice și să asigure măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Unde se stochează datele din formular?
Toate formularele se stochează în infrastructura de comunicații a statului român. Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.

Cine are acces la datele personale completate în formular?
Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în România.

Dacă nu am adresă de e-mail cum completez formularul?
Persoanele care nu dețin o adresă de e-mail se pot adresa aparținătorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.

Contact:
Biroul de presă al Guvernului presa@gov.ro
Telefon: +40741252555
Website: http://www.gov.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/guv.ro

formularul_digital

formularul_digital