Sitemap

Această hartă a website-ului prezintă numai paginile principale și subpagini fără articolele și categoriile care apar în rezumatul postărilor recente afișat în partea dreaptă a paginii principale.

Acces rapid

ACCES RAPID LA:

Adresa noastră

Localitatea Băița, str. Principală, nr. 110, cod postal 337045 județul Hunedoara, ROMÂNIA tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com www.baita.ro

Biroul online

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! Această pagină vă permite să accesați informaţii într-un mod eficient şi transparent, beneficiind de posibilitatea c...

Actele necesare

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / ACTELE NECESARE Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! Aici sunt enumerate documentele necesare în cele mai frecvente cazuri. ♦ ACTELE NECESA...

Asistența socială

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / ASISTENȚĂ SOCIALĂ Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! Pentru probleme legate de asistența socială vă puteți adresa compartimentului Asistență socială...

Meniu biroul online

MENIU BIROUL ONLINE: BIROUL ONLINE  / Programul de lucru și audiențe  / Contact online  / Actele necesare  / Formulare online  / Autorizări și documente de urbanism  /  Stare civilă  / Asistență socială  / Toate documentele de interes public ...

Programul primăriei și audiențe

PROGRAMUL DE AUDIENȚE ♦ Primarul comunei vineri între orele 09:00 – 13:00 ♦ Viceprimarul comunei miercuri între orele 10:00 – 14:00 ♦ Secretarul general al comunei luni între orele 10:00 – 14:00 (momentan audiențele la Secretarul ge...

Formulare online

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / FORMULARE ONLINE Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! Aici puteți descărca formulare tipizate în format editabil și printabil ♦ Declarați...

Autorizări și documente de urbanism

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / AUTORIZĂRI & DOCUMENTE DE URBANISM Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! Acest spațiu este destinat documentelor de urbanism și diferitel...

Stare civilă

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / STARE CIVILĂ Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! În acest spațiu sunt publicate reglementările în privința stării civile și alte informați...

Toate documentele publice

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / TOATE DOCUMENTELE Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie! Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul L...

Persoana relații cu publicul

PERSOANA DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIILE CU PUBLICUL ȘI CU PRESA este d.na IACOB Maria tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com www.baita.ro Programul de lucru cu publicul: De luni până vineri orele 08:00 – 16:00

Bun venit

IMPORTANT! Puteți activa funcția de ajutor pentru redarea paginii prin click pe simbolul aflat în partea dreaptă-sus a ecranului sau tastați CTRL+U. MONITORUL OFICIAL LOCAL ...

Ce sunt informațiile de interes public?

Informații publice oferite din oficiu Aici aveți acces la informațiile publice furnizate din oficiu de Primăria comunei BĂIȚA Orice autoritate sau instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, ...

Meniu informații publice

MENIU INFORMAȚII PUBLICE: INFORMAȚII PUBLICE  / Solicitare informații publice  / Anunțuri publice  / Cariere și posturi vacante  / Anunțuri individuale prin publicitate  / Publicații de căsătorie  / Anunțuri imobiliare (terenuri extravilan)  / Bugetu...

Cariere și posturi vacante

Informații publice oferite din oficiu CARIERE ȘI POSTURI VACANTE Aici sunt publicate anunțurile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în aparatul de specialitate al primarului, anunțuri de promovare în funcț...

Notificări și somații publice

Informații publice oferite din oficiu ANUNȚURI INDIVIDUALE PRIN PUBLICITATE Acest spațiu este destinat notificărilor, somațiilor publice și anunțurilor individuale prin publicitate emise de Primăria comunei Băița. Citește aici anunț...

Anunțuri imobiliare terenuri în extravilan

Informații publice oferite din oficiu ANUNȚURI IMOBILIARE vânzări de terenuri în extravilan Conform legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primărie...

Bugetul local

Informații publice oferite din oficiu BUGETUL LOCAL În acest spațiu sunt publicate toate documentele care prezintă în mod transparent cheltuirea banilor publici din bugetul local al comunei BĂIȚA. Bugetul local din to...

Buletin informativ

Informații publice oferite din oficiu BULETIN INFORMATIV În acest spațiu sunt publicate informări în legătură cu starea comunității sau rapoarte activitatea administrației publice locale. Citește aici buletinele informativ...

Rapoarte și studii

Informații publice oferite din oficiu RAPOARTE ȘI STUDII Acest spațiu este dedicat publicării diferitelor studii și rapoarte emise de Primăria și Consiliul Local al comunei BĂIȚA. Citește aici rapoartele: ...

Achizitii publice

Informații publice oferite din oficiu ACHIZIȚII PUBLICE În acest spațiu sunt publicate documentele ce reflectă activitatea de achiziții publice din cadrul primăriei comunei BĂIȚA. Documente de achiziție publică: ...

Transparența veniturilor

Informații publice oferite din oficiu TRANSPARENȚA VENITURILOR - declarații de avere și de interese Acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local, ale demnita...

Toate documentele de interes public

Informații publice oferite din oficiu TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor. Citește aici toate documentele publice: ...

Anunțuri publice

Informații publice oferite din oficiu ANUNȚURI PUBLICE Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat prin Legea 544/2001 și Legea 52/2003. Citește aici toate anunțurile publice:

Publicații de căsătorie

Informații publice oferite din oficiu PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării.CODUL CIVIL – ART. 283 – Publicitatea declarației de căsătorie (...

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIȚA Regulamentul de funcționare Convocator Membrii Consiliului Local Hotărâri ale Consiliului Local Procese verbale Declarații de avere Raport de activitate ...

Declarația de accesibilitate

baita.ro Declarație de accesibilitate Actualizat: martie 2020 baita.ro se străduiește să se asigure că serviciile sale sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. baita.ro a investit o cantitate semnificativă de resurse pentru a se asig...

Politica de confidențialitate

Vă rugăm să citiți cu atenție acest conținut. PENTRU A PUTEA NAVIGA ÎN CONTINUARE ESTE NECESAR ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ Primaria comunei Băița, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 ap...

Politica de utilizare a cookie-urilor

SUNT DE ACORD cu politica de utilizare a cookie-urilor Dacă alegeți această opțiune veți continua baita.ro   NU SUNT DE ACORD cu politica de utilizare a cookie-urilor Dacă alegeți această opțiune veți părăsi dom...

Prezentarea generală a comunei

LOCALIZARE Informații generale.  Comuna Băița este o unitate administrativ-teritorială situată în partea de nord a județului Hunedoara, mai precis în treimea nordică a acestuia, pe un teren cu un relief accidentat specific munceilor și dealurilor...

Căi de comunicație

LOCALIZARE Cai de comunicatie Accesul spre localitate este facilitat de o șosea asfaltată , inclusă în categoria drumurilor județene - DJ 706 A, care trece prin jumătatea vestică a teritoriului administrativ incluzînd satele aparținătoare - Lunca, ...

Clima

LOCALIZARE Clima Zona are toate caracteristicile climei submontane. Este caracterizată prin lipsa de excese la regimul pluviometric și al vânturilor dominante. Clima este temperat - continentală, în general, blândă, umedă și moderatp. În ultim...

Fauna

LOCALIZARE Fauna În zonele cu dealuri regăsim cerbul lopatar, ursul, lupul, vulpea căpriorul, mistrețul, iepurele, dihorul, veverița, râsul, pisica sălbatică și o serie de păsări (ciocănitoarea pestriță, pițigoiul, scorțarul, gaița, cinteza,...

Hidrografia

LOCALIZARE Hidrografia Comuna este amplasată în bazinul hidrografic al Văii Căianului, care colectează apele de pe versanții ce înconjoară depresiunea Băița. Teritoriul administrativ al comunei este brăzdat de numeroase pâraie și torente care...

Localități componente

LOCALIZARE Localități aparținătoare Teritoriul administrativ al comunei Băița este compus din 11 localități: Băița - reședința de comună - este amplasată aproximativ în centrul teritoriului administrativ Barbura - sat situat la 11 k...

Relieful și geologia

LOCALIZARE Relieful și geologia Este un relief accidentat, încadrându-se în specificul Munților Metaliferi, mai precis al zonelor deluroase - premontane Specificul Muntilor Metaliferi Munții Meteliferi constiue un masiv muntos situa...

POTENȚIALUL COMUNEI - Populația

Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului 2017 era de 3.449 persoane (sursa INS). Reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul comunei Băița. Bărbați: 1708 Femei: 1741   Bărbați ...

Agricultura

Această unitate administrativ-teritorială se întinde pe 11.140 ha. În aria comunei se regăsesc următoarele categorii de folosință a terenurilor (cu suprafețele aferente): 1923 ha teren arabil 1144 ha pășuni 731 ha fânețe ...

Istoric

DIN ISTORICUL COMUNEI Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Numeroase vestigii arheologice au fost descoperite pe teritoriul comunei Băița , începând încă din preistorie, ceea ce demonstrează că acest spațiu a oferit condiții deosebit ...

Atestare documentară

DIN ISTORICUL COMUNEI Arestare documentară În componența comunei Băița intră 11 sate, majoritatea cu o vechime apreciabilă. Atestarea documentară a acestora este doar un punct de reper, pentru că existența unor comunități umane în zonă dat...

Mineritul aurului

DIN ISTORICUL COMUNEI Mineritul în Țara Zarandului Mineritul a fost o ocupație de bază în zona Zarandului, care s-a transmis din generație în generație, încă din antichitate. În Transilvania, pe lângă aurul scos din subsol, încă de pe vremea d...

Primaria (rezerva)

♦ LEGISLAȚIE ♦ Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Băița sunt: Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu mo...

Primăria comunei Băița

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA Legislație Regulamente Conducere Contact & audiențe Documente Organigrama Declarații de avere Cariere & posturi vacante LEGISLAȚIE Legile care r...

ORGANIZARE

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA str. Principală, nr. 110, cod postal 337045 localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMANIA tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com www.baita.ro ♦ REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL PRIMĂRIEI doc ...

PROGRAME ȘI STRATEGII

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA str. Principală, nr. 110, cod postal 337045 localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMÂNIA tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com www.baita.ro ♦ PROGRAME XXXXX

RAPOARTE ȘI STUDII

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA str. Principală, nr. 110, cod postal 337045 localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMÂNIA tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com www.baita.ro ♦ RAPOARTE XXXXX ♦ STUDII  XXXXX ...

CARIERĂ (posturi scoase la concurs)

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA str. Principală, nr. 110, cod postal 337045 localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMÂNIA tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com www.baita.ro ♦ POSTURI SCOASE LA CONCURS XXXXX ...

RUTI

REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENȚEI INTERESELOR (RUTI) Ce este registrul? Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al ...

Sitemap

Această hartă a website-ului prezintă numai paginile principale și subpagini fără articolele și categoriile care apar în rezumatul postărilor recente afișat în partea dreaptă a paginii principale.

Transparența decizională

MONITORUL OFICIAL LOCAL Această pagină a fost creată conformORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – Partea I, privind Codul administrativ În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și inform...

Meniu Monitorul

MENIU RAPID: MONITORUL OFICIAL  /   Dispoziții de primar  / Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local  / Hotărâri ale Consiliului Local  / Proces verbal al ședințelor Consiliului Local  / Dezbatere publică  / Transparența veniturilor ...

Hotărâri ale Consiliului Local

MONITORUL OFICIAL LOCAL HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINIST...

Dispoziții de primar

MONITORUL OFICIAL LOCAL HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE &#...

Informatii financiare

MONITORUL OFICIAL LOCAL DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ...

Alte documente

MONITORUL OFICIAL LOCAL ALTE DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ...