Primaria (rezerva)

LEGISLAȚIE

Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Băița sunt:

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

 DINIȘ Damian
Primarul comunei Băița
IOVAN Ioan
Viceprimarul comunei Băița
Programul de audiențe
al Primarului
vineri 09:00 – 13:00
Programul de audiențe
al viceprimarului
miercuri 10:00 – 14:00

  SECRETARUL COMUNEI

DRĂGAN Mariana-Sanda
Secretarul Comunei Băița
Programul de audiențe
al secretarului comunei
luni 10:00 – 14:00

  COMPARTIMENTELE PRIMĂRIEI

 • Cabinetul primarului
  NICȘA Nicolae – consilierul personal al primarului
 • Integrare europeană și informare
  Post vacant –
 • Unități Administrativ Teritoriale și Dezvoltare rurală
  Post vacant
 • Administrativ și Achiziții publice
  IACOB Maria – referent
 • Fond funciar, Registru agricol și Cadastru
  BULZ Mioara – referent
 • Asistență socială, Protecția copilului și Relații cu publicul
  BRICIU Cristina Georgeta – consilier asistent
 • Juridic, Contencios și Resurse Umane
  MANDULA Ioan – consilier juridic
 • Buget – contabilitate
  UDREA Eugenia – inspector
  COLIȘAR Lăcărămioara – consilier
 • Taxe și impozite
  DINIȘ Gheorghe – consilier principal
  UNGUR Cornelia – consilier principal
 • Proiecte finanțări nerambursabile
  Post vacant –
 • Cultură și Administrarea Căminelor culturale
  Post vacant –
 • Informare turistică
  OLARIU Aurica – inspector de specialitate (ag. turism)
 • Serviciul public de gospodărire comunală, alimentare cu apă și canal
  HOGMAN Petru Dorin – șef serviciu
  * consultați aici Organigrama compartimentelor primăriei

Programul cu publicul:
în zilele lucrătoare,
luni până vineri de la orele 08:00 – 16:00

CONTACT

str. Principală, nr. 110, cod postal 337045
localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMANIA
tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com
www.baita.ro