Atestare documentară

DIN ISTORICUL COMUNEI
Arestare documentară

În componența comunei Băița intră 11 sate, majoritatea cu o vechime apreciabilă. Atestarea documentară a acestora este doar un punct de reper, pentru că existența unor comunități umane în zonă datează din preistorie.
Dintre satele comunei, Băița este primul amintit în documentele medievale, la 1364. Băița (Bulzzy) este atestată la această dată, împreună cu satele Bobîlna și Rapoltu Mare, localități cu izvoare minerale, aflate în zonă.

Din Urbariul cetății Șiria

Băița a fost în perioada evului mediu și în epoca modernă un important târgușor de munte și centru minier.
Importante date despre satele comunei Băița avem din Urbariul Domeniului Cetății Șiria, din anul 1525. Cetatea Șiriei e pomenită pentru prima dată la 1391, sub nume de castrum. În 1439 regele Albert donează cetatea, împreună cu 110 sate, despotului sîrb Gheorghe Brancovici. La 1444 acesta o donează împreună cu domeniul, lui Iancu de Hunedoara pentru că a cheltuit multe mii de florini pentru eliberarea Serbiei și Albaniei de sub puterea turcească. La 1451 Iancu de Hunedoara, luând în considerare meritele lui Moga, voievodul Hălmagiului, l-a întărit pe acesta în voievodatul Kapolna, Hălmagiu și Băița pe care împreună cu fiii săi Mihail și Sandrin l-a avut și până aici. În 1514, cetatea Șiriei a căzut în mâinile răsculaților lui Doja, care au cuprins și Lipova și Șoimoșul .
Urbariul Cetății Șiria din 1525 este deosebit de important, înainte de toate prin vechimea lui și prin faptul că se numără printre primele documente de acest fel privind teritoriul țării noastre. Între cele 121 de localități înscrise în acest document, în majoritate românești (din fostul comitat al Zarandului) figurează și satele comunei Băița. Astfel, printre cei 2037 supuși, în majoritate iobagi, la capitolul libertini sunt amintite 4 persoane – păsărari – din Ormindea, 2 din Mihăileni și 3 din Grohot. Localitatea Băița ( Kys Banyah ) deși este înscrisă în Urbariu numai cu 11 iobagi și 2 jeleri, e calificată totuși ,,oppidum”.
În cadrul Domeniului Cetății Șiria se pot distinge anumite subdiviziuni, domenii mai mici din care se compune (voievodatele). Din voievodatul lui Ștefan Moga sunt amintite 48 de sate între care și Hărțăgani, Trestia și Ormindea. Se pare ca Băița era considerat un mic voievodat, tot sub stăpânirea lui Ștefan Moga din care făceau parte mai multe sate. Acest mic voievodat e socotit între apartenențele celui din Baia de Criș. Tot în acest document este amintit judele Mihai (Michael Cywdelj) din Crăciunești.

Atât iobagii cât și jelerii din Șiria trebuiau să plătească anual 4 florini care se numeau ”banii simbriașilor”. E vorba de simbriașii angajati de curte (sigur cei numiți mercenari), necesari în economia domeniului și pe care locuitorii îi plăteau pentru a fi scutiți de anumite munci agricole de arătură și de cărăușii mai ales.
Băița aducea venit anual și obisnuit, deci cens, 8 florini .

Data atestării satelor componente:

  • Băița la 1364
  • Căinelul de Sus la 1427
  • Crăciunești, Hărțăgani, Ormindea, Săliște și Trestia  la 1439
  • Lunca la 1440
  • Fizeș și Peștera la 1453
  • Barbura la 1805

Comitatul Zarandului și Hunedoarei