Hidrografia

LOCALIZARE

Hidrografia

Comuna este amplasată în bazinul hidrografic al Văii Căianului, care colectează apele de pe versanții ce înconjoară depresiunea Băița. Teritoriul administrativ al comunei este brăzdat de numeroase pâraie și torente care au săpat albii adânci.
Principalul curs de apă este Valea Căianului. Aceasta se formează pe teritoriul satului Hărțagani din confluența a trei pâraie mai importante – Duba, Carpeni și Racăș.
Alte cursuri de apă mai importante sunt:
– Troița
– Valea Mare
– Valea Ormindea
– Pârâul Căinelu.

Lunca și Valea Căianului la ieșirea din Băița