Fauna

LOCALIZARE

Fauna

În zonele cu dealuri regăsim cerbul lopatar, ursul, lupul, vulpea căpriorul, mistrețul, iepurele, dihorul, veverița, râsul, pisica sălbatică și o serie de păsări (ciocănitoarea pestriță, pițigoiul, scorțarul, gaița, cinteza, cioara de semănătură, stăncuța, coțofana, grangurul, privighetoarea, sitarul, rândunica, vrabia, potârnichea, corbul, cucul, cocorii și uliul, care produce multe pagube în zonă).

Pe teritoriul Rezervației ”Măgurile Băiței” – sit NATURA 200 – pe stâncile izolate sunt des întâlnite viperele.

Fauna ihtiologica este mai puțin reprezentată datorită debitelor destul de mici și lungimilor reduse ale pâraielor și văilor.
Dintre insecte amintim numeroasele specii de fluturi, greierii, lăcustele, cărăbușii, buburuzele și furnicile.

Uliul

Multe dintre animalele prezentate constituie și un bogat fond cinegetic, localitatea oferind condiții pentru practicarea vânătorii în consens cu prevederile legale.