Clima

LOCALIZARE

Clima

Zona are toate caracteristicile climei submontane. Este caracterizată prin lipsa de excese la regimul pluviometric și al vânturilor dominante. Clima este temperat – continentală, în general, blândă, umedă și moderatp. În ultimii ani, ca de altfel în întreaga țară, asistăm la o schimbare climatică: primăveri și toamne mai lungi, veri și ierni mai scurte.

În baza datelor înregistrate de-a lungul timpului la stația meteo de la Țebea, cea mai apropiată stație de comuna Băița, rezultă că temperatura aerului are valori moderate. Media anulă este de 8,8 grade Celsius. Iarna temperature medie este de – 2 grade Celsius, – 3 grade Celsius. Vara temperatura medie oscilează între 18 și 20 de grade Celsius, iar toamna de la 15 – 16 grade Celsius în septembrie, coboară până către 5 sau 6 grade Celsius în noiembrie.

În functie de altitudine temperaturile diferă cu câteva grade Celsius, fiind ceva mai mici. Diferențe de temperaturi se evidențiază și între versanții cu expunere nordică față de cei cu expunere sudică.

Crăciunești