Căi de comunicație

LOCALIZARE

Cai de comunicatie

Accesul spre localitate este facilitat de o șosea asfaltată , inclusă în categoria drumurilor județene – DJ 706 A, care trece prin jumătatea vestică a teritoriului administrativ incluzînd satele aparținătoare – Lunca, Fizeș, Crăciunești, Băița, Căinelul de Sus și Ormindea. Din această șosea pornesc ramificațiile formate de drumurile comunale DC 21, DC 22, DC23, DC 20 care fac legătura cu celelalte localități ale comunei: Barbura, Săliște , Trestia, Peștera, Hărțăgani.

De pe teritoriul unității administrativ teritoriale Băița se realizează mai multe legături cu sate din componența altor comune învecinate.

  • DC 20 face legătura cu satul Stoeneasa din comuna Vălișoara
  • DJ 706 face legatura cu comuna Vălișoara (satul centru de comună)
  • DC 21 face legatura cu satul Almașu de Munte din comuna Balșa

Spre satele Șesuri și Curechiu din componența comunei Bucureșci legătura este asigurată doar de drumuri de exploatare, fără imbracaminte asfaltică și cu un acces mai dificil, cu pante și denivelări greu accesibile iarna sau pe timp ploios.

Rețeaua de drumuri comunale și județene

DJ 706 A: Șoimus – Băița – Vălișoara
DC 20: Lunca (Băița) – Stoeneasa (Vălișoara)
DC 21: Hărțăgani – Săliște
DC 22: Trestia – Săliște
DC 23: Fizeș – Barbura

Aeroporturi
Cele mai apropiate aeroporturi sunt cele din Oradea, Sibiu, Arad, Timișoara, Cluj – Napoca.

Stații de cale ferată
Cele mai apropiate stații de cale ferată sunt în municipiile Deva și Brad, la o distanță aproximativ egală – 25 km. Spre deosebire de Brad, stația de cale ferata Deva este așezată pe o magistrala feroviară internațională – București – Arad – Viena, pe când gara din Brad este o stație terminus acum la o linie secundara – Arad – Brad.

Comuna ar fi avut mai multe halte si puncte de oprire – Lunca, Pestera si Ormindea, daca nu s-ar fi inchis linia de cale ferata Deva – Brad (din cauza instabilitatii terenului in zona Ormindea si in alte locuri cu soluri friabile – Pestera si Valisoara.

Drum comunal betonat între Hărțăgani – Gruieri – Carpeni