Prezentarea generală a comunei

LOCALIZARE

Informații generale

Comuna Băița este o unitate administrativ-teritorială situată în partea de nord a județului Hunedoara, mai precis în treimea nordică a acestuia, pe un teren cu un relief accidentat specific munceilor și dealurilor din componenta Muntilor Metaliferi.

Băița se învecinează la Nord cu teritoriile administrative ale comunelor Crișcior și Bucureșci, la Est cu comunele Balșa și Certejul de Sus, la Sud cu comuna Șoimuș, iar la Vest cu comuna Vălișoara.

Altitudinea comunei este cuprinsă între 289 m și 390 m. Cele 11 sate din componența sa sunt dominate de vîrful Setraș (1084 m) și alți muncei asemănători unor clăi de fân, dovadă a erupțiilor vulcanice petrecute în zonă.

Comuna Băița face parte din categoria celor cu suprafață medie din județul Hunedoara.

 

Această unitate administrativ-teritorială se întinde pe 11.140 ha.

Suprafața de teren intravilan este de 1.986 ha, iar extravilanul localității este de 10.054 ha.
Suprafața medie a unei gospodarii este de aproximativ 2,5 ha.

În aria comunei se regăsesc următoarele categorii de folosință ale terenurilor (cu suprafețele aferente):

  • 1923 ha teren arabil
  • 1144 ha pășuni
  • 731 ha fânețe
  • 5443 ha păduri
  • 4 ha livezi
  • 1321 ha teren neproductiv
  • 227 ha drumuri
  • 332 ha construcții

Distante.
Centrul de comună – localitatea Băița – se află la o distanță aproximativ egală – 25 km – de municipiile Deva, resedința județului Hunedoara, și Brad, așezarea cea mai dezvoltata din partea de N-V a județului, zonă ce polarizeaza o parte din forța de muncă activă a localității și care furnizează, în același timp, unele cadre și specialiști pentru unitșți și instituții din comună.

Alte
distanțe:
 
Băița – București – 420 km
Băița – Alba Iulia – 102 km
Băița – Timișoara – 187 km
Băița – Cîmpeni – 77 km
Băița – Oradea – 163 km
Băița – Arad – 178 km
Băița – Cluj Napoca – 196 km
Băița – Sibiu – 147 km
Băița – Brașov – 290 km
Băița – Craiova – 280 km

Print Friendly, PDF & Email