FORMULARE TIP

 PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA
str. Principală, nr. 110, cod postal 337045
localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com
www.baita.ro

MODEL DE FORMULARE TIPIZATE

 1. ITL – 001 DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 2. ITL – 003 DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul
  Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 3. ITL – 005 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
  în cazul contribuabililor persoanelor fizice / persoanelor juridice depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 4. ITL – 007 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone în cazul contribuabililor persoane fizice depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 5. ITL – 008 Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane fizice  (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 6. ITL – 010 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 7. ITL – 011 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoane juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 8. ITL – 013 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 9. ITL – 014 Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 10. ITL – 015 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – persoane juridice (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 11. ITL 2010 – 104 Declaratie speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, potrivit art. 252 din Codul fiscal si datorat de persoane fizice, ulterior datei de 1 iulie 2010 (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 12. ITL – 027 Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 13. ITL – 061 Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 14. ITL – 063 Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
 15. ITL – 065 Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu (descarcă formularul)
  Timp de completare: … min
Print Friendly, PDF & Email