BUGETUL LOCAL

  • Bugetul pe surse financiare
    (începând cu anul 2015)
  1. doc
  • Situația plăților
    (execuția bugetară)
  1. doc
  • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
  1. doc
Print Friendly, PDF & Email