BUGETUL LOCAL

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA
str. Principală, nr. 110, cod postal 337045
localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMANIA
tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com
www.baita.ro

Bugetul pe surse financiare

  1. doc

Situația plăților (execuția bugetară)

  1. doc

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

  1. doc