Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local

Descarcă Regulamentul aici

[pdf-embedder url="https://ocolis-ab.ro/wp-content/uploads/2018/06/REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CONSILIULUI-LOCAL-.pdf" title="REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL"]

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

* Documente ce urmează să intre în dezbatere publică și apoi în vor fi supuse aprobării Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Hotărâri adoptate de Consiliului Local

HOTĂRÂREA NR. 10/2018

Hotărârea nr 10 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 la nivelul comunei Băița, județul Hunedoara Descarcă aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 9/2018

Hotărârea nr 9/2018 privind aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Băița, asociațiilor sportive, activității culturale și a cultelor religioase recunoscute, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Băița Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 8/2018

Hotărârea nr 8/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Băița pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 7/2018

Hotărârea nr 7 privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local ce se va executa de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 6/2018

Hotărârea nr 6/2018 privind modificarea anexei  la Hotărârea nr 66/2017 și stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița, începând cu data de 1 februarie 2018 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 5/2018

Hotărârea nr 5/2018 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții  aparatului de specialitate al Primarului comunei Băița Descarca aici

Continuă

Minuta și procese verbale de ședință

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Membrii Consilului Local

2016 – 2020

Avram Crenguța
AVRAM Crenguța - PSD
AVRAM Iancu Gheorghe Conducator, mecanic auto Apartenența politică P.N.L Reprezintă localitatea Ormindea
AVRAM Iancu Gheorghe - P.N.L.
BOCAN Marius Tehnician mecanic Apartenența politică PSD Reprezintă localitatea Ormindea
BOCAN Marius - PSD
DAVID Constantin - PSD
DAVID Constantin - PSD
DRĂGUȘ Ana Teodora - PSD
DRĂGUȘ Ana Teodora - PSD
IACOB Daniel - PSD
IACOB Daniel - PSD
IOVAN Ioan - viceprimarul comunei Băița
IOVAN Ioan - PSD
IUGA Eugen - PSD
IUGA Eugen - PSD
MOGA Cornel - PSD
MOGA Cornel - PSD
RADU Florin - PSD
RADU Florin - PSD
STAHIE Petru - PSD
STAHIE Petru - PSD
ȘTEOLNA Petru - PSD
ȘTEOLNA Petru - PSD
STOIA Marius Nicolae - PNL
STOIA Marius Nicolae - PNL

Declarați de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Raportul anual de activitate al membrilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.