Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

HOTARAREA NR 33 / 2017

Hotararea nr 33/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al counei Baita, judetul Hunedoara, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.18/2001 Descarca aici H 33/2017

Continuă

HOTARAREA NR 31 / 2017

Hotararea nr. 31/2017 privind mandatarea reprezentantului Comunei Baita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “aqua Prest Hunedoara” pentru a vota aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare c apa si canalizare, judetul Hunedoara Descarca aici H 31/2017

Continuă

HOTARAREA NR 30 / 2017

Hotararea nr 30/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului asociatiei de Dezvoltare Intercomunitata “Aqua Prest Hunedoara”, la care comuna Baita este membru asociat Descarca aici H 30/2017

Continuă

HOTARAREA NR 29/2017

Hotararea nr 29/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, pe anul 2017 Descarca aici H 29/2017

Continuă

HOTARAREA NR 28 / 2017

Hotararea nr 28/ 2017 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici H 28/2017

Continuă

HOTARAREA NR 27 / 2017

Hotararea nr. 27/2017 privind implementarea proiectului “Reabilitare, modernizare, dotare si extindere a caminului cultural din satul Baita, comuna Baita, judetul Hunedoara”  Descarca aici H 27/2017

Continuă

HOTARAREA NR 26 / 2017

Hotararea nr. 26/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice a obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare, dotare si extindere a caminului cultural din satul Baita, comuna Baita, judetul Hunedoara” Descarca aici H 26/2017

Continuă