Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

HOTĂRÂREA NR. 11/2018

Hotărârea nr 11/2018  privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Băița, județul Hunedoara Descarcă aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 10/2018

Hotărârea nr 10 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 la nivelul comunei Băița, județul Hunedoara Descarcă aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 9/2018

Hotărârea nr 9/2018 privind aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Băița, asociațiilor sportive, activității culturale și a cultelor religioase recunoscute, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Băița Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 8/2018

Hotărârea nr 8/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Băița pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 7/2018

Hotărârea nr 7 privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local ce se va executa de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 6/2018

Hotărârea nr 6/2018 privind modificarea anexei  la Hotărârea nr 66/2017 și stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița, începând cu data de 1 februarie 2018 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 5/2018

Hotărârea nr 5/2018 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții  aparatului de specialitate al Primarului comunei Băița Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 4/2018

Hotărârea nr 4/2018 privind aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului comunei Băița pe perioada anului 2017 Descarca aici

Continuă