Informații publice oferite din oficiu

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

HOTARAREA NR 14 / 2017

Hotararea nr. 14 / 2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in imobilul inscris in CF nr. 194/b Baita, nr.top. 216/CI/UI, proprietatea privata a comunei Baita Descarca aici H 14/2017

Continuă

HOTARAREA NR 13 / 2017

Hotararea nr. 13 / 2017 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului in proprietatea numitilor Chinda Adinel Gheorghe si Nastuta Mariana a terenului aferent constructiilor Descaraca aici H 13/2017

Continuă

HOTARAREA NR 12 / 2017

Hotararea nr. 12/2017 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a Scolii Gimnaziale Baita a unui microbuz destinat transportului elevilor Descarca aici H 12 / 2017

Continuă

HOTARAREA NR 10 / 2017

hotararea nr.10 / 2017 privind transformarea unei functii publice de executie vacante referent de specialitate cls. II gradul superior, in consilier cls.I gradul debutant din cadrul compartimentului Integrare europeana din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici H 10 / 2017

Continuă

HOTARAREA NR 9 / 2017

Hotararea nr. 9 / 2017 privind aprobarea unor documentatii, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentatiilor si a procedurii de atribuire a contractelor de delegare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor” judetul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum si acordarea mandatului Asociatiei in vederea […]

Continuă

HOTARAREA NR 7 /2017

Hotararea nr. 7 / 2017 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce se va executa de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Descarca aici H 7 / 2017

Continuă

HOTARAREA NR 6 / 2017

Hotararea nr. 6 / 2017 privind transformarea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici H 6/2017

Continuă