Hotarari ale Consiliului Local al Comunei Baita 2020

Hotararea nr.1

Hotararea nr. 2

Hotararea nr. 3

Hotararea nr. 4

Hotararea nr. 5

Hotararea nr. 6

Hotararea nr. 7

Hotararea nr. 8

Hotararea nr.9

HCL NR.10-2020

HCL NR.11-2020

HCL NR.12-2020

HCL NR.13-2020

HCL NR.14-2020

HCL NR.15-2020

HCL NR.16-2020

HCL NR.17-2020

HCL NR.18-2020

HCL NR.19-2020

HCL NR.20-2020

HCL NR.21-2020

HCL NR.22-2020

HCL NR.23-2020

HCL NR.24-2020

HCL NR.25-2020

HCL NR.26-2020

HCL NR.27-2020

HCL NR.28-2020

HCL NR.29-2020

HCL NR.30-2020

HCL NR.31-2020

HCL NR.32-2020

 

 

Hotărâri ale Consiliului Local Băița 2019

Hotararea nr.1/2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 1

Hotararea nr. 2/2019 pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 2

Hotararea nr. 3/2019  privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 3

Hotararea nr. 4/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Baita, pentru semestrul al II-lea al anului 2018, precum si sabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Descarca aici Hcl 4

Hotararea nr. 5/2019 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce se va executa de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Descarca aici Hcl 5

Hotararea nr. 6/2019 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Baita aferent anului 2018/2019 Descarca aici hcl 6

Hotararea nr. 7/2019 privind reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 7

Hotararea nr. 8/2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020 la nivelul comunei Baita, judetul Hunedoara Descarca aici hcl 8

Hotararea nr. 10/2019 privind revocarea hotararii nr. 2/2019 a Consiliului Local Baita pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 10

Hotararea nr. 11/2019 privind revocarea hotararii nr.3/2019 a consiliului Local Baita pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 11

Hotararea nr. 12/2019 privind revocarea hotararii nr.7/2019 a Consiliului Local Baita pentru reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 12

Hotararea nr. 13/2019 privind revocarea hotararii nr. 9/2019 a Consiliului Local Baita pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor individuale ale secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 13 

Hotararea nr. 14/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiei Elena si Gheorghe Avram, care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 14

Hotararea nr.15/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 15

Hotararea nr. 16/2019 privind transformarea a unei functii contractuale vacante din aparatul de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 16

Hotararea nr. 17/2019 privind aprobarea criteriilor de selectie si a procedurilor pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 17

Hotararea nr. 18/2019 privind indexarea impozitelor, taxelor locale si amenzilor pe anul 2020 Descarca aici hcl 18

Hotararea nr. 19/2019 pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor profesionale indivduale a secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 19

Hotararea nr. 20/2019 predarea catre Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala de sport scoara-proiect pilot, in satul Baita, comuna Baita judetul Hunedoara” Descarca aici hcl 20

Hotararea nr. 21/2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 21

Hotararea nr. 22/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Camin Cultural in satul Barbura, comuna Baita, judetul Hunedoara”  Descarca aici hcl 22

Hotararea nr. 23/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 23

Hotararea nr. 24/2019 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantari nerambursabile, Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor Descarca aici hcl 24

Hotarea nr. 25/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Baita, jud. Hunedoara” Descarca aici hcl 25

Hotararea nr. 26/2019 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Baita pe 2018 Descarca aici hcl 26

Hotararea nr. 27/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 27

Hotararea nr. 28/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 28

Hotararea nr. 29/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 29

Hotararea nr. 30/2019 prvind transformarea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 30

Hotararea nr. 31/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiior care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 31

Hotararea nr. 32/2019 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Baita Descarca aici hcl 32

Hotararea nr. 33/2019 privind aprobarea incadrarii populatiei satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubrizare Descarca aici hcl 33

Hotararea nr. 34/2019 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 Descarca aici hcl 34

Hotararea nr. 35/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 35 

Hotararea nr. 36/2019 privind revocarea hotararii nr. 30/2019 a Consiliului local pentru transformarea functiei publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 36

Hotararea nr. 37/2019 privind acordarea dipomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 37

Hotararea nr. 38/ 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 38

HOTĂRÂREA NR. 9/2018

Hotărârea nr 9/2018 privind aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Băița, asociațiilor sportive, activității culturale și a cultelor religioase recunoscute, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Băița Descarca aici