Concurs pentru promovarea in grad imediat superior organizat in data de 12.11.2019

Primaria comunei Băița anunță organizarea concursului de promovare în grad imediat superior pentru funcția publică de consilier, grad asistent din cadrul compartimentului Asistență socială si Protecția Copilului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița, judeţul Hunedoara.,

Anunț concurs  Descarca aici

Rezultate proba selectie dosare Descarca aici

Anunț concurs 2 posturi contractuale vacante: muncitor calificat I

 

Primăria comunei Băița organizează în data de 09.10.2019 concurs pentru ocuparea unor  posturi contractuale vacante muncitor calificat I în cadrul Compartimentului Administrativ, achizitii publice si resurse umane și a Serviciului public de Gospodarie comunala, de alimentare cu apa si canal.

Anunț și bibliografie Descarca aici

Rezultate selecție dosare concurs Descarca aici

Rezultate proba scisa

Descarca aici compartiment Administrativ, achizitii publice si resurse umane

Descarca aici Serviciul de Gospodarire , de alimentare cu apa si canal

Rezultate finale

Descarca aici Serviciul de Gospodarie comunala, alimentare cu apa si canal

Descarca aici Compartiment Administrativ, achizitii publice si resurse umane

Anunț concurs Cultură și administrarea căminelor culturale 27.08.2019

Primăria comunei Băița organizează în data de 27.08.2019 concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent, grad debutant în compartimentul Cultură și administrarea căminelor culturale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița.

Anunț concurs și bibliografie Descarcă aici

Rezultate selectare dosare Descarca aici

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa Descarca aici

Rezultat final Descarca aici

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Băița

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Băița pentru anul 2020

 1. Avram Lenuța Crenguța  DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 2. Avram Iancu Gheorghe    DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 3. Bocan Marius Ioan  DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 4. David C.tin Dragomir  DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 5. Drăguș Ana Teodora  DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 6. Iacob Daniel  DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 7. Iovan Ioan  
 8. Iuga Eugen DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 9. Moga Cornel  DECLARATIE AVERE  DECLARATIE INTERESE
 10. Radu Florin Nicolae DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 11. Stahie Petru  DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 12. Șteolna Petru DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 13. Stoia Marius Nicolae  DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Băița

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Băița pentru anul 2020:

 1. Clej Olga (secretarul comunei) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 2. Udrea Eugenia (inspector) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 3. Ungur Cornelia (consilier) DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 4. Diniș Gheorghe (consilier) DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 5. Oprișa Manuela (consilier) DECLARATIE AVERE   DECLARATIE INTERESE
 6. Iacob Maria (referent)DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 7. Bulz Mioara (referent) DECLARATIE AVERE    DECLARATIE INTERESE
 8. Briciu Cristina Georgeta (consilier) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 9. Nicșa Nicolae (consilier juridic) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE
 10. Rovinar Alexandru Ioan (consilier) DECLARATIE AVERE     DECLARATIE INTERESE

Hotărâri ale Consiliului Local Băița 2019

Hotararea nr.1/2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 1

Hotararea nr. 2/2019 pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 2

Hotararea nr. 3/2019  privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 3

Hotararea nr. 4/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Baita, pentru semestrul al II-lea al anului 2018, precum si sabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Descarca aici Hcl 4

Hotararea nr. 5/2019 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce se va executa de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Descarca aici Hcl 5

Hotararea nr. 6/2019 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Baita aferent anului 2018/2019 Descarca aici hcl 6

Hotararea nr. 7/2019 privind reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 7

Hotararea nr. 8/2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020 la nivelul comunei Baita, judetul Hunedoara Descarca aici hcl 8

Hotararea nr. 10/2019 privind revocarea hotararii nr. 2/2019 a Consiliului Local Baita pentru stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 Descarca aici hcl 10

Hotararea nr. 11/2019 privind revocarea hotararii nr.3/2019 a consiliului Local Baita pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Baita Descarca aici hcl 11

Hotararea nr. 12/2019 privind revocarea hotararii nr.7/2019 a Consiliului Local Baita pentru reactualizarea si activarea unitatii locale de combaterea bolilor la nivelul comunei Baita Descarca aici hcl 12

Hotararea nr. 13/2019 privind revocarea hotararii nr. 9/2019 a Consiliului Local Baita pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor individuale ale secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 13 

Hotararea nr. 14/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiei Elena si Gheorghe Avram, care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 14

Hotararea nr.15/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 15

Hotararea nr. 16/2019 privind transformarea a unei functii contractuale vacante din aparatul de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 16

Hotararea nr. 17/2019 privind aprobarea criteriilor de selectie si a procedurilor pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 17

Hotararea nr. 18/2019 privind indexarea impozitelor, taxelor locale si amenzilor pe anul 2020 Descarca aici hcl 18

Hotararea nr. 19/2019 pentru aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanteor profesionale indivduale a secretarului comunei Baita pe perioada anului 2018 Descarca aici hcl 19

Hotararea nr. 20/2019 predarea catre Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala de sport scoara-proiect pilot, in satul Baita, comuna Baita judetul Hunedoara” Descarca aici hcl 20

Hotararea nr. 21/2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 21

Hotararea nr. 22/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Camin Cultural in satul Barbura, comuna Baita, judetul Hunedoara”  Descarca aici hcl 22

Hotararea nr. 23/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 23

Hotararea nr. 24/2019 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantari nerambursabile, Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor Descarca aici hcl 24

Hotarea nr. 25/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Baita, jud. Hunedoara” Descarca aici hcl 25

Hotararea nr. 26/2019 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Baita pe 2018 Descarca aici hcl 26

Hotararea nr. 27/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 27

Hotararea nr. 28/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca aici hcl 28

Hotararea nr. 29/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 29

Hotararea nr. 30/2019 prvind transformarea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 30

Hotararea nr. 31/2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiior care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 31

Hotararea nr. 32/2019 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Baita Descarca aici hcl 32

Hotararea nr. 33/2019 privind aprobarea incadrarii populatiei satelor ce apartin municipiilor si oraselor in mediul rural, care va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare de catre operatorul serviciului public de salubrizare Descarca aici hcl 33

Hotararea nr. 34/2019 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 Descarca aici hcl 34

Hotararea nr. 35/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 35 

Hotararea nr. 36/2019 privind revocarea hotararii nr. 30/2019 a Consiliului local pentru transformarea functiei publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici hcl 36

Hotararea nr. 37/2019 privind acordarea dipomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici hcl 37

Hotararea nr. 38/ 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Baita pe anul 2019 Descarca aici hcl 38