HOTARAREA NR 9 / 2017

Hotararea nr. 9 / 2017 privind aprobarea unor documentatii, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentatiilor si a procedurii de atribuire a contractelor de delegare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor” judetul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum si acordarea mandatului Asociatiei in vederea organizarii procedurilor de licitatie publica deschisa pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activitati componente ale serviciului de salubrizare Descaraca aici H 9 / 2017