BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie / TOATE DOCUMENTELE

Biroul online
Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie!

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Băița.

Citește aici toate documentele publice:

HOTĂRÂREA NR. 8/2018

Hotărârea nr 8/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Băița pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 7/2018

Hotărârea nr 7 privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local ce se va executa de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 6/2018

Hotărârea nr 6/2018 privind modificarea anexei  la Hotărârea nr 66/2017 și stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița, începând cu data de 1 februarie 2018 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 5/2018

Hotărârea nr 5/2018 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții  aparatului de specialitate al Primarului comunei Băița Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 4/2018

Hotărârea nr 4/2018 privind aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performanțelor profesionale individuale a secretarului comunei Băița pe perioada anului 2017 Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 3/2018

Hotărârea nr 3 / 2018 privind implementarea proiectului integrat „Construire sediu unitate de intervenâie I.S.U. în localitatea Băița, comuna Băița și Construire vestiar și refacereîmprejmuire teren de sport în loalitatea Băița, comuna Băița, județul Hunedoara” Descarca aici

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 2/2018

Hotarâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice a unor obiective de investiții, Proiectului integrat „Construire sediu unitate de intervenție sediu I.S.U. în localitatea Băița, comuna Băița și Construire vestiar și refacere împrejmuire teren de sport în localitatea Băița, comuna Băița, județul Hunedoara” Descarca aici  

Continuă

HOTĂRÂREA NR. 1/2018

Hotărârea nr 1/2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Băița judetul Hunedoara, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr 18/2001 Descarca aici H 38/2017

Continuă