BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie / TOATE DOCUMENTELE

Biroul online
Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie!

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Băița.

Citește aici toate documentele publice:

HOTARAREA NR 9 / 2017

Hotararea nr. 9 / 2017 privind aprobarea unor documentatii, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentatiilor si a procedurii de atribuire a contractelor de delegare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor” judetul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum si acordarea mandatului Asociatiei in vederea […]

Continuă

HOTARAREA NR 7 /2017

Hotararea nr. 7 / 2017 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce se va executa de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Descarca aici H 7 / 2017

Continuă

HOTARAREA NR 6 / 2017

Hotararea nr. 6 / 2017 privind transformarea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici H 6/2017

Continuă

HOTARAREA NR 5 / 2017

Hotararea nr. 5 / 2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in cladirea Birouri inscris in CF nr. 62367 Baita Descarca aici H 5/2017

Continuă

HOTARAREA NR 4 / 2017

Hotararea nr 4 / 2017 privind aprobarea propunerii calificativului de evaluare a performantelor profesionale individuale a secretarului comunei Baita pe perioada anului 2016 Descarca aici H 4/2017

Continuă

HOTARAREA NR 3 / 2017

Hotararea nr 3 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati ai obiectivului de investitii “Modernizare DC 20 A Valisoara –  Pestera – Craciunesti, km 1+000 la km 3+510, comuna Baita, judetul Hunedoara” Descarca aici H 3/2017

Continuă

HOTARAREA NR 2 / 2017

Hotararea nr 2 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati ai Proiectului de investitii “Modernizare infrastructura rutiera de interes local, in comuna Baita, judetul hunedoara” Descarca aici H 2/2017

Continuă

HOTARAREA NR 1 / 2017

Hotararea nr 1 / 2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico economice a obiectivului de investitii “Modernizare drum comunal DC 23 Fizes – Barbura, comuna Baita, judetul hunedoara” Descarca aici H 1/2017

Continuă