BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie / TOATE DOCUMENTELE

Biroul online
Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie!

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Băița.

Citește aici toate documentele publice:

HOTARAREA NR 17 / 2017

Hotararea nr. 17/ 2017 privind aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Baita, asociatiilor sportive, activitatii culturale si a cultelor religioase recunoscute, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Baita Descarca aici H 17/2017

Continuă

HOTARAREA NR 15 / 2017

Hotararea nr. 15/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice a unor obiective de investitii in comuna Baita, judetul Hunedoara Descaraca aici H 15/2017

Continuă

HOTARAREA NR 14 / 2017

Hotararea nr. 14 / 2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in imobilul inscris in CF nr. 194/b Baita, nr.top. 216/CI/UI, proprietatea privata a comunei Baita Descarca aici H 14/2017

Continuă

HOTARAREA NR 13 / 2017

Hotararea nr. 13 / 2017 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului in proprietatea numitilor Chinda Adinel Gheorghe si Nastuta Mariana a terenului aferent constructiilor Descaraca aici H 13/2017

Continuă

HOTARAREA NR 12 / 2017

Hotararea nr. 12/2017 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a Scolii Gimnaziale Baita a unui microbuz destinat transportului elevilor Descarca aici H 12 / 2017

Continuă

HOTARAREA NR 10 / 2017

hotararea nr.10 / 2017 privind transformarea unei functii publice de executie vacante referent de specialitate cls. II gradul superior, in consilier cls.I gradul debutant din cadrul compartimentului Integrare europeana din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita Descarca aici H 10 / 2017

Continuă