BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie / TOATE DOCUMENTELE

Biroul online
Nu mai sunteți nevoiți să vă deplasați până la primărie!

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Băița.

Citește aici toate documentele publice:

HOTARAREA NR 30 / 2017

Hotararea nr 30/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului asociatiei de Dezvoltare Intercomunitata „Aqua Prest Hunedoara”, la care comuna Baita este membru asociat Descarca aici H 30/2017

Continuă

HOTARAREA NR 29/2017

Hotararea nr 29/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita, pe anul 2017 Descarca aici H 29/2017

Continuă

HOTARAREA NR 28 / 2017

Hotararea nr 28/ 2017 privind acordarea diplomei de fidelitate si a recompensei banesti familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta Descarca aici H 28/2017

Continuă

HOTARAREA NR 27 / 2017

Hotararea nr. 27/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dotare si extindere a caminului cultural din satul Baita, comuna Baita, judetul Hunedoara”  Descarca aici H 27/2017

Continuă

HOTARAREA NR 26 / 2017

Hotararea nr. 26/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico economice a obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare, dotare si extindere a caminului cultural din satul Baita, comuna Baita, judetul Hunedoara” Descarca aici H 26/2017

Continuă

HOTARAREA NR 25/2017

Hotararea nr. 25 /2017 privind mandatarea reprezentantului Comunei Baita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara” Descarca aici H 25/2017

Continuă

HOTARAREA NR 24 / 2017

Hotararea nr. 24/2017 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Baita pe 2016 Descarca aici H 24/2017

Continuă

HOTARAREA NR 23/2017

Hotararea nr. 23/2017 privind darea in administrarea Scolii Gimnaziale Baita a unor imobile din patrimoniul public al comunei Baita in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant Descarca aici H 23/2017

Continuă