Anunț organizare concurs Fond funciar, registrul agricol și cadastru 15.07.2019

Primăria comunei Băița organizează în data de 15.07.2019 concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier, grad debutant în compartimentul Fond funciar, registrul agricol și cadastru din aparatul de specialitate al Primarului comunei Băița

Anunț concurs

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultat final concurs

Posted in Anunturi publice, Cariere – concurs pe posturi vacante, Toate documentele publice.