Anunt organizare concurs UAT

Primaria comunei Baita organizeaza concurs in data de 26.02.2019 pentru ocuparea postului de Consilier, grad asistent in compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritotiului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baita.

Anunt concurs UAT

Fisa postului UAT

Print Friendly, PDF & Email