Test Dezbatere publică

În această secțiune supunem dezbaterii publice principalele teme care privesc comunitatea noastră.

Este de dorit să vă exprimați părerea în mod resposabil pentru a contribui la bunul mers al treburilor în comuna noastră.

Actele care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Băița sunt:

  • Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată
  • Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare
  • HG 123/2002 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
  • Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată
  • Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare
  • legea 53/2003, codul Muncii.
Print Friendly, PDF & Email