Test Dezbatere publică

Recomandate

În această secțiune supunem dezbaterii publice principalele teme care privesc comunitatea noastră. Este de dorit să vă exprimați părerea în mod resposabil pentru a contribui la bunul mers al treburilor în comuna noastră. Actele care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Băița sunt: Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare HG 123/2002 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public Citește mai departe Test Dezbatere publică