Localizare Scurt istoric Potentialul comunei Primaria si Consiliul Local afaceri.php Cultura si sportul
www.baita.ro     Pagina oficiala a comunei BAITA, judetul Hunedoara - ROMANIA
INFO GENERALE
LOCALITATI
COMUNICATII
RELIEFUL
HIDROGRAFIA
CLIMA
VEGETATIA
FAUNA

Localizare
 

Harta comunei


Imagine din satelit

Baita


LOCALIZARE


Vegetatia

Vegetatia depresiunii Baita si a piemonturilor care coboara din culmile ce o inconjoara se compune din paduri de rasinoase - brad si molid - in zonele de coline si din paduri de fag in partile mai joase. Padurile amestecate de fag (Fagus silvativa), cu conifere (molidul si bradul), la care se adauga si ulmul de munte (Ulmus montana) sau paltinul (Acer platoides), coboara pana in jurul altitudinii de 700 m . Padurile de fag sunt specifice zonelor marginale ale padurilor de munte, cat si zonelor depresionare inalte. Speciile care completeaza fagul sunt reprezentate de cateva specii de stejar (Quercus petraea si Quercus robur), la care se adauga jugastrul (Acer campestre) si chiar salcamul. Pajistile si fanetele cuprind graminee furajere si diverse specii de trifoi, la care se adauga subarboretul reprezentat de liliac salbatic (Syringa vulgaris), mojdrean (Fraxinus ornus), alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas), darmoz (Viburnus lantana), lemn raios (Evorynus verrucosa), paducel (Crataegus monogyna) si curpen (Clematis vitalba) . Padurile amestecate de fag si gorun (Quercus petraea) sunt tipice regiunilor depresionare ale judetului.

• Zonele joase ale depresiunilor si pe culoarele principalelor rauri sunt populate cu paduri de gorun (Quercus petraea), in asociere cu cornul (Cornus mas), lemn cainesc (Lygus-pedunculatus), sangerul (Cornus sanguinea), socul (Sambucus migra) si alte specii cu arealuri de dezvoltare reduse precum exemplare de cer (Quercus cerris) si garnita (Quercus frainetto si Quercus cerris). Cea mai joasa treapta de relief (lunci), este reprezentata de palcuri formate din salcii, rachite, arini si plopi.

• In zonele de lunca, acolo unde apele sunt mai domoale apare si stuful. Depresiunile si zonele colinare sunt acoperite de vegetatia ierboasa si arboricola specifica pasunilor si fanetelor.
Cu exceptia zonelor calcaroase, comuna apare ca o mare intindere verde.

Home Localizare Istoric Potentialul comunei Primaria Religia & Invatamantul Cultura & Sportul Opinia cetatenilor Intranet
Stema comunei