DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA
str. Principală, nr. 110, cod postal 337045
localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMANIA
tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com
www.baita.ro

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al Comunei Băița

 1. Avram Lenuța Crenguța
 2. Avram Iancu Gheorghe
 3. Bocan Marius Ioan
 4. David C.tin
 5. Diniș C.tin Fericeanu
 6. Drăguș Ana Teodora
 7. Iacob Daniel
 8. Iovan Ioan (Viceprimarul comunei)
 9. Iuga Eugen
 10. Radu Florin Nicolae
 11. Stahie Petru
 12. Șteolna Petru
 13. Stoia Marius Nicolae

Declarația de avere și de interese a Primarului Comunei Băița

 1. Diniș Damian

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Băița

 1. Drăgan Mariana-Sanda (secretarul comunei)