Primăria comunei Băița

LEGISLAȚIE

Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Băița sunt:

 • Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • HG 123/2002 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
 • Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată
 • Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare
 • legea 53/2003, codul Muncii.

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

 DINIȘ Damian
Primarul comunei Băița
IOVAN Ioan
Viceprimarul comunei Băița
Programul de audiențe
al Primarului
vineri 09:00 – 13:00
Programul de audiențe
al viceprimarului
miercuri 10:00 – 14:00

  SECRETARUL COMUNEI

DRĂGAN Mariana-Sanda
Secretarul Comunei Băița
Programul de audiențe
al secretarului comunei
luni 10:00 – 14:00

  COMPARTIMENTELE PRIMĂRIEI

 • Integrare europeană și informare
  Xxxx Xxxxx –
 • Unități Administrativ Teritoriale și Dezvoltare rurală
  IUGA Cornel – referent de specialitate
 • Administrativ și Achiziții publice
  NICȘA Nicolae –
 • Fond funciar, Registru agricol și Cadastru
  BULZ Mioara –
 • Asistență socială, Protecția copilului și Relații cu publicul
  GURZA Cristina – consilier
 • Juridic, Contencios și Resurse Umane
  IACOB Maria – Referent
 • Buget – contabilitate
  UDREA Eugenia – inspector specialitate și CLEJ Lăcărămioara – consilier
 • Taxe și impozite
  DINIȘ Gheorghe – consilier și UNGUR Cornelia
 • Proiecte finanțări nerambursabile
  XXXXX Xxxxx –
 • Cultură și Administrarea Căminelor culturale
  XXXXXX Xxxxx –
 • Informare turistică
  OLARIU Aurica și NISTOR Mădălina
 • Serviciul public de gospodărire comunală, alimentare cu apă și canal
  XXXXX Xxxxx –
 • Cabinetul primarului
  XXXXX Xxxx –
  * consultați aici Organigrama compartimentelor primăriei

Programul cu publicul:
în zilele lucrătoare,
luni până vineri de la orele 08:00 – 16:00

CONTACT

str. Principală, nr. 110, cod postal 337045
localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMANIA
tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com
www.baita.ro